Preken downloaden

[./Ds. W.J. Op het Hof]
(.) Heidelberger Catechismus (.) Uitnodigingen (.) VHG Driedorp - jaargang 2020 (.) VHG Driedorp - jaargang 2021 (.) VHG Driedorp - jaargang 2022 up.. downloadplay2021-01-14 HHG Alblasserdam - Openb. 7 vs 1 En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde.mp3downloadplay2021-02-07 HHG Alblasserdam - Openb. 7 vs 2-3 Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.mp3downloadplay2021-02-07 HHG Alblasserdam - Openb. 7 vs 4-8 En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren; honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israels.mp3downloadplay2021-08-08 VHG Driedorp - aanvang 11.00 uur.mp3downloadplay2021-08-08 VHG Driedorp - aanvang 15.30 uur.mp3downloadplay2021-08-08 VHG Driedorp - aanvang 18.30 uur.mp3downloadplay2021-08-12 HHG Alblasserdam - Openb. 8 vs 1-2 En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, omtrent van een half uur.mp3downloadplay2022-06-26 HHG Montfoort (middagdienst).mp3downloadplay2022-06-26 HHG Montfoort (ochtenddienst).mp3