Preken downloaden

[./Ds. W.J. Op het Hof/(.) Nederlandse Geloofsbelijdenis]
downloadplay(2023-08-20) NGB artikel 1a - Over dat er een enig God is.mp3downloadplay(2023-08-27) NGB artikel 1b - Over dat er een enig God is.mp3downloadplay(2023-09-10) NGB artikel 2 - Door wat middel God van ons gekend wordt.mp3downloadplay(2023-09-17) NGB artikel 3 - Van het geschreven Woord Gods.mp3downloadplay(2023-09-24) NGB artikel 4-5 Over de kanonieke boeken der Heilige Schrift.mp3downloadplay(2023-10-08) NGB artikel 6 - Onderscheid tussen de kanonieke en apocriefe boeken.mp3downloadplay(2023-10-18) NGB artikel 7 - Volkomenheid der Heilige Schrift om alleen te zijn een regel des geloofs.mp3downloadplay(2023-10-22) NGB artikel 8 - Dat God enig is in Wezen en nochtans in drie Personen onderscheiden.mp3downloadplay(2023-11-12) NGB artikel 9 - Bewijs van het voorgaande artikel van de drie-eenheid der Personen in een God.mp3downloadplay(2023-11-19) NGB artikel 10 - Dat de Heere Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is.mp3up..