Preken downloaden

[./Luisterboeken/Kand. R.J. Jansen - preken selectie]
(.) Bijbelse uitleg inzake de Heilige Doop (.) Dwaling en misvatting inzake de antichrist (.) Lezingen over de eigenschappen Gods (.) Lezingen over het christelijk gezinsleven (.) Prekenserie over de zendbrief aan de Galaten (.) Prekenserie over de zendbrief van de apostel Petrus (.) Westminster Confession 1643 - 1649 downloadplay(2015-10-18 Driedorp) 2 Thess. 1 vers 7-8 De Troon, de Wraak en de Naam van het Lamme Gods.mp3downloadplay(2017-04-02 Vriezenveen) Lukas 23 vers 47-48 Het geloof van de hoofdman over honderd.mp3downloadplay(2018 Alblasserdam) Gal. 3 vers 26-29 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.mp3downloadplay(2019 Alblasserdam) Markus 10 vers 38 - Kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drink, en met den doop gedoopt worden, daar Ik mede gedoopt word.mp3downloadplay(2019-01-27 Sleeuwijk) Hand. 9 vers 1-9 De bekering en roeping van Saulus, in zijn vijandschap gearresteerd (1e gedeelte).mp3downloadplay(2019-02-10 Sleeuwijk) Hand. 9 vers 7-19 De bekering en roeping van Saulus (2e gedeelte).mp3downloadplay(2019-05-05 Alblasserdam) Leviticus 13 vers 12-13 Over de reiniging van een melaatse in Israel.mp3downloadplay(2019-08-04 Canada) 2 Petrus 1 vers 19 - En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is.mp3downloadplay(2019-08-04 Canada) Joh. 15 vers 25-26 Zij hebben Mij zonder oorzaak gehaat.mp3downloadplay(2019-09-06 Voorthuizen) 2 Kor. 3 vers 17 - De Heere nu is de Geest, en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.mp3up.. William Gadsby over de leer der uitverkiezing, het aanbod van genade en de prediking van het heilig evangelie.pdf