Preken downloaden

[./Ds. P.J. Dorsman/(.) Luisterpreken CD kwaliteit ong. 150 MB]
downloadplay(new) Ds. P.J. Dorsman en Ds. S. de Jong voor de GBS.mp3downloadplay(new) Johannes 1 vers 22 slot - Oudejaarsavond.mp3up.. downloadplayAmos 7 vs 7-9 (biddag) Maar Izaks hoogten zullen verwoest, en Israels eigendommen verstoord worden.mp3downloadplayEzra 8 vers 21-23 (biddag) Alzo vastten wij; en verzochten zulks van onzen God; en Hij liet zich van ons verbidden.mp3downloadplayHand. 27 vs 44b - En alzo is het geschied, dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn.mp3downloadplayJeremia 7 vers 17-19.mp3downloadplayJohannes (3) vers 2 - Nieuwjaarsdienst.mp3downloadplayKoningen (2) vers 28-30.mp3downloadplayLukas 02 vs 7 - En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe.mp3downloadplayLukas 12 vers 16-21.mp3downloadplayMarkus 16 vs 7 - Doch gaat heen, zegt Zijnen discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea.mp3downloadplayMattheus 01 vers 21 Kerst.mp3downloadplayMattheus 09 vers 20-22.mp3downloadplayMattheus 25 vers 1-2.mp3downloadplayPsalm 119 vers 97-120 GBS dienst.mp3downloadplayPsalm 143 vers 2 Vijfentwintigjarig ambtsjubileum.mp3downloadplayPsalm 144 vers 15 - Nieuwjaarsdag.mp3downloadplayRomeinen 3 vers 23-24.mp3downloadplayRomeinen 8 vers 9b.mp3downloadplaySamuel (1) 22 vers 1-2.mp3downloadplaySpreuken 30 vs 7-9 (bidstond) Twee dingen heb ik van U begeerd, onthoud ze mij niet, eer ik sterve.mp3