Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - HC zondag 52 (a) Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze