Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 51 - Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren