Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 49 - Uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde