Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 48 (vr.123) Uw Koninkrijk kome