Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 47 (vr. 112) Uw Naam worde geheiligd