Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 46 - Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken Onze Vader