Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 44 (10e gebod) Gij zult niet begeren