Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 43 (9e gebod) Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste