Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 39 (5e gebod) - Eert uw vader en uw moeder