Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 38 (4e gebod) - Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt