Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 36 (3e gebod) - Over het vloeken en valselijk zweren