Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 35 (2e gebod) - Over de beeldendienst