Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 34 (1e gebod) - Over de heilige wet Gods