Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 32 - Over het stuk der dankbaarheid