Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 31 (vr. 83-85) Wat zijn de sleutelen des hemelrijks