Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 30 - Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse Mis