Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 29 - Waarom noemt dan Christus het brood Zijn lichaam en den drinkbeker Zijn