Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 28 - Over het Heilig Avondmaal