Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 27 - Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte