Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 26 - Wat is dat, met het bloed en den Geest van Christus gewassen te zijn