Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 25 - Over de Sacramenten des geloofs