Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 23 - Over de baten des geloofs