Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 22 - Wat troost schept gij uit de opstanding des vleses, en het artikel van het eeuwige leven