Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 21 - Wat gelooft gij van de vergeving der zonden