Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 20 - Wat gelooft gij van den Heiligen Geest