Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 19 - Waarom wordt daarbij gezet - zittende ter rechterhand Gods