Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 18 - Wat verstaat gij daarmee, opgevaren ten hemel