Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 17 vr. 45 - Wat nut ons de opstanding van Christus