Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 16 (vr. 43-44) Waarom volgt daar Nedergedaald ter helle