Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 16 (vr. 40-42) Waarom heeft Christus Zich tot in den dood moeten vernederen