Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 15 - Geleden en gekruisigd