Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 14 - Ontvangen van de Heilige Geest