Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 13 - Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd