Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 12 - Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd