Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 11 - Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd