Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 09 - Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde