Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 08 - Wat is een christen dan nodig te geloven