Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 07 - Wat is een waar geloof