Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 06 - Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn