Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 05 - Is er dan nog een Middel waardoor ik zalig kan worden