Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 04 - Is dan God ook niet barmhartig