Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 01 (b) Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt