Eerw. heer E. Van Ittersum - Heidelberger Catechismus - H.C. Zondag 01 (a) Wat is uw enige Troost