Preken downloaden

[./Luisterboeken/Ds. T. Cabaret - memoires en enkele preken/Het boek Jona]
up.. downloadplayJona 1 vs 15 - En zij namen Jona op, en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid.mp3downloadplayJona 2 vs 10 - De HEERE nu sprak tot den vis; en hij spuwde Jona uit op het droge.mp3downloadplayJona 3 vs 10 - En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun bozen weg.mp3downloadplayJona 4 vs 9-11 En de HEERE zeide Gij verschoont den wonderboom, aan welken gij niet hebt gearbeid, noch dien groot gemaakt.mp3