Preken downloaden

[./Geliefde psalmen/(.) Urker Mannenkoor Hallelujah - Psalmen]
up.. Psalm 025 -- Heere, ai maak mij Uwe wegen.mp4 Psalm 042 -- Het hijgend hert, der jacht ontkomen.mp4 Psalm 065 -- De lofzang klimt uit Sions zalen.mp4 Psalm 077 -- Mijn geroep, uit angst en beven.mp4 Psalm 079 -- Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven.mp4 Psalm 089 -- Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen.mp4 Psalm 091 -- Hij die op Gods bescherming wacht.mp4 Psalm 099 -- God, den Heere regeert.mp4 Psalm 101 -- Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen.mp4 Psalm 107 -- Looft, looft den Heere gestadig.mp4 Psalm 110 -- Dus heeft de HEER tot mijnen HEER gesproken.mp4 Psalm 116 -- God heb ik lief, want die getrouwe Heere.mp4 Psalm 121 -- Ik sla de ogen naar het gebergte heen.mp4 Psalm 140 -- O Heere, verlos mij uit de banden.mp4 Psalm 147 -- Laat des Heeren Lof ten hemel rijzen.mp4 Tien Geboden des Heeren -- Mijn ziel, herdenk met heilig beven.mp4