Preken downloaden

[./Ds. K. Veldman/Vriezenveen - Heidelberger Catechismus]
up.. downloadplayH.C. Zondag 01 - De enige Troost in leven en sterven.mp3downloadplayH.C. Zondag 01 - Hoeveel stukken zijn u nodig.mp3downloadplayH.C. Zondag 02 - Waaruit kent gij uw ellende.mp3downloadplayH.C. Zondag 03 - Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.mp3downloadplayH.C. Zondag 03 - Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen.mp3downloadplayH.C. Zondag 04 - Doet dan God den mens niet onrecht, dat Hij in Zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan.mp3downloadplayH.C. Zondag 04 - Is dan God ook niet barmhartig.mp3downloadplayH.C. Zondag 05 - Is er enig Middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen.mp3downloadplayH.C. Zondag 06 - Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn.mp3downloadplayH.C. Zondag 07a - Wat is een waar geloof.mp3downloadplayH.C. Zondag 07b - Wat is dan een Christen nodig te geloven.mp3downloadplayH.C. Zondag 08 - Hoe worden deze 12 artikelen des geloofs gedeeld.mp3downloadplayH.C. Zondag 09 - Ik geloof in God den Vader.mp3downloadplayH.C. Zondag 10a - Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods.mp3downloadplayH.C. Zondag 10b - Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt.mp3downloadplayH.C. Zondag 12 - Waarom is Hij Christus, dat is een Gezalfde, genaamd.mp3downloadplayH.C. Zondag 13 - Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd.mp3downloadplayH.C. Zondag 14 - Wat is dat gezegd: Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria.mp3downloadplayH.C. Zondag 15 - Wat verstaat gij door het woordje geleden.mp3downloadplayH.C. Zondag 16 - Waarom heeft Christus Zich tot in den dood moeten vernederen.mp3downloadplayH.C. Zondag 16 - Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en den dood van Christus aan het kruis.mp3downloadplayH.C. Zondag 17 - (deel I) Wat nut ons de opstanding van Christus.mp3downloadplayH.C. Zondag 17 - (deel II) Wat nut ons de opstanding van Christus.mp3downloadplayH.C. Zondag 18 - Wat nut ons de hemelvaart van Christus.mp3downloadplayH.C. Zondag 19 - Waarom wordt daarbij gezet - zittende ter rechterhand Gods.mp3downloadplayH.C. Zondag 20 - Wat gelooft gij van den Heiligen Geest.mp3downloadplayH.C. Zondag 21 - Over de heilige algemene christelijke Kerk.mp3downloadplayH.C. Zondag 21 - Wat gelooft gij van de vergeving der zonden.mp3downloadplayH.C. Zondag 21 - Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen.mp3downloadplayH.C. Zondag 22 - Wat troost geeft u de opstanding des vleses.mp3downloadplayH.C. Zondag 23 - Over de baten des geloofs.mp3downloadplayH.C. Zondag 24 - Over de goede werken.mp3downloadplayH.C. Zondag 25 - Wat zijn Sacramenten.mp3downloadplayH.C. Zondag 25 en Zondag 26 vraag 67-70 .mp3downloadplayH.C. Zondag 27 - Waarom noemt dan de Heilige Geest den Doop het bad der wedergeboorte.mp3downloadplayH.C. Zondag 28 - Over het Heilig Avondmaal.mp3downloadplayH.C. Zondag 29 - Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus.mp3downloadplayH.C. Zondag 30 - Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heeren en de paapse Mis.mp3downloadplayH.C. Zondag 31 - Wat zijn de sleutelen des hemelrijks.mp3downloadplayH.C. Zondag 32 - Over het stuk der dankbaarheid.mp3downloadplayH.C. Zondag 33 - In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen.mp3downloadplayH.C. Zondag 34 (1e gebod) - God liefhebben boven alles.mp3downloadplayH.C. Zondag 35 (2e gebod) - Over de beeldendienst.mp3downloadplayH.C. Zondag 36 (3e gebod) - Over het vloeken en valselijk zweren.mp3downloadplayH.C. Zondag 37 (3e gebod) - Maar mag men ook godzaliglijk bij den Naam Gods een eed zweren.mp3downloadplayH.C. Zondag 38 (4e gebod) - Gedenkt den sabbath dat gij dien heiligt.mp3downloadplayH.C. Zondag 39 (5e gebod) - Eert uw vader en uw moeder.mp3downloadplayH.C. Zondag 40 (6e gebod) - Gij zult niet doodslaan.mp3downloadplayH.C. Zondag 41 (7e gebod) - Gij zult niet echtbreken.mp3downloadplayH.C. Zondag 42 (8e gebod) - Gij zult niet stelen.mp3downloadplayH.C. Zondag 43 (9e gebod) - Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.mp3downloadplayH.C. Zondag 44 (10e gebod) - Gij zult niet begeren.mp3downloadplayH.C. Zondag 44 - Waarom laat ons dan God alzo scherpelijk de tien geboden prediken.mp3downloadplayH.C. Zondag 45 - Waarom is het gebed den Christenen van node.mp3downloadplayH.C. Zondag 46 - Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken Onze Vader.mp3downloadplayH.C. Zondag 47 - Uw Naam worde geheiligd.mp3downloadplayH.C. Zondag 48 - Uw Koninkrijk kome.mp3downloadplayH.C. Zondag 49 - Uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.mp3downloadplayH.C. Zondag 50 - Geef ons heden ons dagelijks brood.mp3downloadplayH.C. Zondag 51 en Zondag 52.mp3